MOORE, RICHARD [SSNE 6444]

Surname
MOORE, MOOR
First name
RICHARD

Text source

Richard Moore was based in Reval in 1671.

Swedish Riksarkiv, Drottning Hedvig Eleonoras Livgedningsakter Arkiv: Skrivelser till general guvernor Gustaf Soop och Carl Gyllenstierna från enskilda personer: A. Till Gustaf Soop - Richard Moore, Reval, 1671.

Service record

SWEDEN? STUART KINGDOMS?, REVAL, ESTONIA
Capacity MERCHANT?, purpose MERCANTILE?