JANZEN, JAN [SSNE 5237]

Surname
JANZEN, JOHNSTONE?
First name
JAN, JOHN

Text source

Jan Janzen from Aberdeen was noted as a 'metselaar' in Amsterdam in 1648. This references was provided by DR ANDREW SPICER, Exeter.

Poorters voor 1655 - gegevens verkregen uit de poorterboeken B en E de Stadsrekeningen en de Rapiamus van Thesaurien Ordinaris. (4. vols., 1991). E409.

Service record

SCOTLAND, THE DUTCH REPUBLIC, AMSTERDAM
Capacity METSELAAR, purpose MERCANTILE, TRADE