SEATON, JAMES [SSNE 3476]

Surname
SEATON, SETON, SETTHON, SITTON, SCITON d.y.
First name
JAMES, JAKOB
Title/rank
COLONEL
Nationality
SCOT
Social status
OFFICER

Text source

James Seaton served as a captain with Filip von Mansfeld's regiment in 1621. He became lieutenant colonel with Åke Oxenstierna's Uppland, Västmanland and Dalar regiment in 1622. By 1626 he was in command of an Uppland regiment of which a brigade was sent to Pillau and took town and forts in Braunsberg, finally settling at a garrison in Dirschau. In January 1627 Seaton and 100 of his men played an integral role in the Swedish defeat of the Polish army at Neuteich, a town on the Werder. A short while later, in April Seaton and 150 of his troops were engaged at Putzig (north of Danzig). In 1627 the men were sent home, but Seaton thereafter became the colonel for the Uppland regiment in 1628, which was appointed to man the Danish fleet after August 1628 as relief for Lindorm Torstensson's regiment. The men were again sent home at the end of 1628. In 1629 his 8 company regiment was sent back out to Prussia, and joined King Gustav II Adolf at Marienburg. They then returned home at the end of the year. In 1630 he was colonel for a recruited infantry regiment of which only some companies appeared to be on active service that year. His regimental chaplain at this time was John Hamilton [SSNE 2591]. In July 1630 Chancellor Axel Oxenstierna specifically requested that the 3 remaining companies of Seaton's regiment be retained in Sweden for a bit longer yet. By 1632 Seaton was colonel for the Uppland regiment again. In 1633 he served as a commissioner for the Krigskollegium (military college). The Kammarkollegium records contain a reference to him dated 26 June 1635. He died in in December 1633 and was buried in Mariakyrkan in Sigtuna. 

 

Sources: R. Monro, His Expedition with a worthy Scots Regiment called Mac-Keyes (2 vols., London, 1637), II, The List of the Scottish Officers in Chiefe; Swedish Riksarkiv, P. Sondén, Militärachefer i svenska arméen och deras skrivelser; Swedish Krigsarkiv, Muster Roll, 1621/4; 1622/4; 1625/2; 1626/9; 1627/7-12 14; 1629/12,13,15,17; 1630/3,23-32, 37; 1631/2,12-15; 1632/3; 1633/3; 1634/3; Swedish Krigsarkiv, KRA/0035:0418: Karl Viggo Key Samlingen; A letter can be found in 'Krigskollegium Kancelliet; Adressatregistratur till Krigskollegiets Registratur 1631-1654' regarding "fullmakt att uppbara rotepenning och köpa kläde åt soldaterna därför 13/7/1633"; See also Kammarkollegium card no.2; Svenska Riksrådets Protokoll, vol.1, xxvii; Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, first series, III, pp.434, 435, 515, 531, 762; ibid, first series, V, pp.36, 176, 179, 487, 495, 496.; H.O. Prytz, Historiska Upplysningar om svenska och norska armeernas regementer och kårer jemte flottarna, II, (Stockholm, 1686), p.368-9. 

 

Additional Information

The following information was provided by Ola Undin and Stefan Palm: Jakob Seton - 1633: Kapten och sedan Överste i svensk tjänst. Överste 1630. Källa: Krigsarkivet. Död: 29 december 1633. Källa: begravningsvapen i Mariakyrkan i Sigtuna. Barn: David, student i Uppsala 1636-39, levde 1646 gift med Beata Forrat. Källa: Crafoord. Johan, student i Uppsala 1636-37, levde 1653. Källa: Sigtuna rr Jakob, levde 1651. Källa: Sigtuna rr. Setons söner hade i augusti 1636 hetsat sin dräng Bengt att spöa upp en lärare som de hade i skolan vid namn Caroli Rosingii. Långt mål på sidorna 302-315. David Seton uppges äga en gård i Danmarks socken 1639. sid 220. Jakob Setons grav låg framme vid altaret och gravstället sålde hans arvingar till Tullnären i Sigtuna, Jöran Ross dotter Agneta 1691. Källa: Sigtuna rr, Kyrkvaktmästaren Mårten Anderssons gravkarta 1711, Sigtuna ser O Sthlms stadsarkiv. Stockholms tänkeböcker. Hans Fänrik vid kompaniet Jacob Lintze hade köpt en stulen värja i Stockholm av tjyven Johan Wellamsson. Dom den 11 februari 1618. Soldaten och Trumslagaren under Kapten Jakob Seatons kompani Regnir Bartels anklagas för stöld av lärft. Han erkänner och påstår att en soldat under samma fana, Thomas Webster också var med. Dom den 15 juli 1618 sidan 225. Soldaten Joen Pedersson under Seatons kompani hade haft otukt med en kvinna som bodde på Danviken, Anna vilken var hustru till en Drabant. Pedersson uppges i slutet av domen ha deserterat i Stockholm. Dom den 3 april 1620. Olof Ross, en soldat under Seatons kompani hade haft lönskaläge med Agnes Sigfridsdotter, vittne till detta var en soldat Jöran Dunker. Dom den 19 juli 1620 sidan 64. Kaptenen Jakob Seaton kvitterade ut ett arv på 10 riksdaler och 5 silverskedar som Jakob Matsson på Södermalm haft hand om 20 december 1623 sid 501. Kaptenen Jakob Seaton uppbjuder ett guldarmband som hans hustru inlöst av Lydert Lång. 31 maj 1624 sid 82. Fortsättning med samma armband sidorna 468-69. Lars Larsson, en soldat ifrån Småland i Seatons kompani anklagas för att ha stulit en silver-kanna hos en Torpare i Vingåker. Sidan 170 eller 299. 1626. Inventarieförteckning från Mariakyrkan 1870 avdelning Huvudbaner: ”ett annat: i vapnet tre gyllene halfmånar, två och en, sitta i blått fält och på hjelmen en harneskklädd arm, hållande ett svärd. Inskriften: Tribunus militum Iacobus Sitthon. de Kumbla obiit A:o 1633 die 29 Decbris. – Nesciunt fata legem servare (Ödets makter kunna icke iakttaga lagen). Källa: Upplands forminnesförbunds skrifter. Jakob levde uppenbarligen 1633 då han enligt tänkeböckerna befann sig i Tyskland under 30-åriga kriget. I dessa kan man läsa: Johan Skyttes tjänare Sjul Zachrisson anklagades för att ha slagit ihjäl Skyllmannen Anders Larsson i Högst i Tyskland, vilken avled 3 veckor senare i Frankfurt av kallbrand efter att ha blivit huggen i handen. ”beropar sigh på wittnen, bla på Anders Eriksson under Öfwersten Siton, som alla ännu där ute stadd ähr.” Källa: Sthlm tänkeböcker sid 47 1633. Förlänades Jacob Seton den 26 juli 1626 ett skattehemman i Kumla, Danmarks socken, kallat Norr eller Nederkumla. Fick dessutom den 22 mars 1628 ett kronohemman och ett prebende-hemman i samma by. Källa: Almkvist, Frälsegårdar i Uppland. Gårdsägare i Sigtuna vid Rådhustorget på 1630 talet. Förekommer i Sigtuna rr på sidorna 9, 69, 94, 96, 141, 166, 391. Det finns ca 12 brev ifrån Översten Jakob Seton till Axel Oxenstierna: från Utrecht 1618, från Haag 1618, från Hamburg 1619, från Utrecht 1622, Helsingör 1622 och från Riga 1623 och 24. (antagligen fel Seton, det fanns två stycken!!) 1 brev ifrån Setons andra hustru Elisabeth Neuhausen till Axel O: ”Ansökan om bistånd att erhålla nådeår samt mannens resterande lön till sina styvsöners underhållande i Uppsala.” odaterat tyvärr. Jag har daterat det till omk 1636 då två av hans söner studerade i Uppsala. Brevet tolkat och renskrivet, finns som fil som du fått ”Brev Setons änka Neuhausen”.

Service record

SWEDEN, VON MANSFELD
Arrived 1621-01-01, as CAPTAIN
Departed 1624-12-31, as CAPTAIN
Capacity OFFICER, purpose MILITARY
SWEDEN, AKE OXENSTIERNA
Arrived 1625-01-01, as LT. COLONEL
Departed 1628-12-31, as LT. COLONEL
Capacity OFFICER, purpose MILITARY
SWEDEN, UPPLAND REGIMENTS
Arrived 1629-01-01, as COLONEL
Departed 1629-12-31, as COLONEL
Capacity OFFICER, purpose MILITARY
SWEDEN, JAMES SEATON, SIGTUNA
Arrived 1630-01-01, as COLONEL
Departed 1633-12-29, as COLONEL + CHIEF
Capacity OFFICER, purpose MILITARY