WILLIAMSON, WILLIAM [SSNE 1329]

Surname
WILLIAMSON
First name
WILLIAM
Title/rank
SHIPBUILDER
Nationality
SCOT
Region
Social status
GENTRY
Education
Religion

Text source

William Williamson is listed as a Scottish shipbuilder in the Stockholm shipyard in 1608.

O. Lybeck et. al., Svenska Flottans Historia: Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar (3 vols., Malmö, 1942), vol.1, p.80.

Service record

SWEDEN, STOCKHOLM SHIPYARD
Arrived 1608-01-01
Departed 1608-12-31
Capacity SHIPBUILDER, purpose NAVAL