uses

targetquotesource
Anon (OE)Judith13.4Biblia Sacra
Griffith 199767b-8agefeol … middanJudithWeber 1975
Anon (OE)Judith13.9Biblia Sacra
Griffith 199782bond þæt word acwæðJudithWeber 1975
Anon (OE)Judith(domine domine deus)13.7Biblia Sacra
Griffith 199783-4afrymða god ond frofre gæst bearn alwaldanJudithWeber 1975
Anon (OE)Judith13.1Biblia Sacra
Griffith 1997103b-111asloh ða wundenlocc … wand forðJudithWeber 1975
Anon (OE)Judith(de toro in terra)13.9Biblia Sacra
Griffith 1997111aon ða floreJudith (Vetus Latina, Munich 6239)Bogaert 1975
Anon (OE)Judith(festinaverunt … civitatis)13.14Biblia Sacra
Griffith 1997162wið þæs … onetteJudithSabatier 1751